Četvrtak, 27 veljače, 2020

ČITANJE 21.06.17

Prvo čitanje:

2Kor 9, 6-11

 Bog ljubi vesela darivatelja.

 Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 Braćo! Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo — kao što je pisano:
 Rasipno djeli, daje sirotinji,
 pravednost njegova ostaje dovijeka.
 A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-4.9

Pripjev:

Blago čovjeku koji se boji Gospodina!

 Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu,
njegova pravednost ostaje dovijeka.
Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Evanđelje:

Mt 6, 1-6.16-18

 Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

 U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima

 da vas oni vide.
 Inače, nema vam plaće
 u vašeg Oca koji je na nebesima.
 Kada dakle dijeliš milostinju,
 ne trubi pred sobom,
 kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri
 da bi ih ljudi hvalili.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kada daješ milostinju
 — neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
 da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
 I Otac tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.
 Tako i kad molite,
 ne budite kao licemjeri.
 Vole moliti
 Stojeći u sinagogama i na raskršću ulica
 da se pokažu ljudima.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kad moliš,
 uđi u svoju sobu,
 zatvori vrata
 i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.
 I Otac tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.
 I kad postite,
 ne budite smrknuti kao licemjeri.
 Izobličuju lica
 da pokažu ljudima kako poste.
 Zaista, kažem vam,
 primili su svoju plaću.
 Ti naprotiv, kad postiš,
 pomaži glavu
 i umij lice
 da ne zapaze ljudi kako postiš,
 nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
 I Otac tvoj,
 koji vidi u skrovitosti,
 uzvratit će ti.«
 Riječ Gospodnja.
Komentari

Komentari