Utorak, 25 veljače, 2020

ČITANJE 07.06.17

Prvo čitanje:

Tob 3, 1-11.24-25

 Obje molitve bijahu uslišane pred Slavom Boga višnjega.

 Čitanje Knjige o Tobiji

 U one dane: Tobija protuži i kroz suze poče moliti:
 »Pravedan si, Gospodine,
 i svi su sudovi tvoji pravedni,
 a svi putovi tvoji milosrđe, istina, pravičnost.
 Ali sada, Gospodine, spomeni me se:
 ne kažnjavaj me zbog mojih grijeha,
 i ne spominji se prijestupa mojih
 ni prijestupa mojih roditelja.
 Uistinu, nepokorni bijasmo zapovijedima tvojim,
 i zato smo predani pljački, prognanstvu i smrti
 za priču i ruglo svim narodima
 među koje si nas razasuo.
 Ali sada, Gospodine, veliki su tvoji sudovi
 zato što nismo postupali po tvojim zapovijedima
 i nismo iskreno hodili pred tobom.
 Ali sada, Gospodine, postupaj sa mnom po svojoj volji
 i odluči da u miru prihvatiš moj duh,
 jer mi je bolje umrijeti nego živjeti.«

Istoga dana i Saru, kćer Raguelovu — u Ekbatani, gradu Medijskome — izruži jedna sluškinja njezina oca zbog toga isto je sedam muževa za koje je Sara pošla zloduh Asmodej ubio čim su ušli k njoj. I kad ona ukori djevojku s grijeha, djevojka će joj: »Nikad mî ne vidjele od tebe ni sina ni kćeri na zemlji, ubojice svojih muževa! Hoćeš li i mene ubiti, kao što već pobi sedam muževa?«

 Kad je Sara to čula, ode u gornju odaju svoje kuće; tri dana i tri noći nije jela ni pila nego se sva predala molitvi te kroz suze Boga prosila da je izbavi od toga rugla.
 Obje molitve bijahu uslišane pred Slavom Boga višnjega. I bi poslan sveti Rafael, anđeo Gospodnji da ih oboje izliječi — njih kojih se molitve istovremeno vinuše pred lice Gospodnje.
 Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25, 2-9

Pripjev:

K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju

 U tebe se uzdam, Bože moj:
ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće:
postidjet će se koji se lako iznevjere.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi —
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnika on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Evanđelje:

Mk 12, 18-27

 Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku

 U ono vrijeme: Dođu Isusu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga: »Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.«

Reče im Isus: »Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.«

Riječ Gospodnja

Komentari

Komentari