Subota, 11 srpnja, 2020

Caru podajte carevo, a Bogu Božje!

Prvo čitanje: 2 Pt 3, 12-15a.17-18

Iščekujemo nova nebesa i novu zemlju.

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola
Predragi!
Iščekujte i pospješujte dolazak Dana Božjega
u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti
i počela, užarena, rastaliti.
Ta po obećanju njegovu
iščekujemo nova nebesa i zemlju novu,
gdje pravednost prebiva.
Zato, ljubljeni, dok to iščekujete,
uznastojte da mu budete neokaljani
i besprijekorni, u miru.
A strpljivost Gospodina našega
spasenjem smatrajte.
Vi dakle, ljubljeni,
pošto ste upozoreni,
čuvajte se da ne biste,
zavedeni bludnjom razularenika,
otpali od svoje postojanosti.
A rastite u milosti i spoznanju
Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista!
Njemu slava
i sada i do u dan vječnosti! Amen!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 90, 2-4.10.14.16

Pripjev:

Bože, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena.

Prije nego se rodiše bregovi,
prije nego postade kopno i krug zemaljski,
od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!
Smrtnike u prah vraćaš
i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!«
Jer je tisuću godina u očima tvojim
ko jučerašnji dan koji je minuo,
i kao straža noćna.
Zbroj naše dobi sedamdeset je godina,
ako smo snažni, i osamdeset;
a većina od njih muka je i ništavost:
jer prolaze brzo, i mi letimo odavle.
Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim,
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Neka se na slugama tvojim pokaže djelo
tvoje i tvoja slava na djeci njihovoj!

Evanđelje: Mk 12, 13-17

Caru podajte carevo, a Bogu Božje!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Pošalju Isusu neke od farizeja i herodovaca da ga uhvate u riječi. Oni dođu i kažu mu: »Učitelju, znamo da si istinit i ne mariš tko je tko jer nisi pristran, nego po istini učiš putu Božjemu. Je li dopušteno dati porez caru ili nije? Da damo ili da ne damo?« A on im reče prozirući njihovo licemjerje: »Što me iskušavate? Donesite mi denar da vidim!« Oni doniješe. I reče im: »Čija je ovo slika i natpis?« A oni će mu: »Carev.« A Isus im reče: »Carevo podajte caru a Bogu Božje!« I divili su mu se.
Riječ Gospodnja.

Komentari

Komentari