Petak, 29 svibnja, 2020

ČETNICI SU NA VUKOVARU POLOMILI ZUBE: Izgubili su generala i čak 15 000 vojnika

Srbi su na Vukovaru imali oko 15.000 poginulih i oko 45.000 ranjenih. Postoji knjiga jednog gospodina iz Australije koji je cijeli rat bio na srpskoj strani, bio je s njima baš u okolici Vukovara, i to cijeli rat, i on u svojoj knjizi navodi da su Srbi imali više od 30.000 poginulih samo na Vukovaru, tvrdi Dedaković.

Mi smo svaki dan vodili evidenciju o ratnim događajima, o ranjenima i ubijenima na našoj i njihovoj strani. Ako imate pješački napad pa ga odbijete, konstatirate poginule na našoj i na njihovoj strani, ako imate tenkovski napad znate koliko ste uništili tenkova i koliko je ljudi unutra, itd.

No, niti taj podatak koji navodim u knjizi nikad nitko nije demantirao. Jedini podatak koji je iscurio sa srpske strane objavljen je u crnogorskom časopisu Monitor; oni su naveli da su Srbi imali osam tisuća poginulih na Vukovaru. To je jedina brojka koja je od njih došla, mislim da je definitivno premalena.

Srbima je na Vukovaru poginuo i jedan general… 

Na Vukovaru im je poginuo general Bratić, zapovjednik Novosadskog korpusa. I to u tenku! Znate, cijeli vojni vrh JNA na čelu s Ađićem dolazio je do Vukovara, bili su u Negoslavcima. Ti su njihovi proboji išli jako teško, pa su oni, da podignu moral, slali tamo cijeli vrh generalštaba. Došli su da oni sami riješe taj problem. Kao primjer su stavili Bratića u tenk i tako su izgubili zapovjednika.

Srbi su sve opljačkali u Vukovaru

Srbi su sve samo opljačkali u Vukovaru i okolici, a baš ništa nisu sagradili! Oni su UNPROFOR primili samo zato da legaliziraju svoju pljačku. Pa nema veće sramote za agresore Vukovara od slike tog grada 1998. Tuđman me imenovao u jedan odbor 1998. za pregovore o reintegraciji, pa sam gledao te pregovarače: jedva su čekali kraj rata! Što se tiče razine okupacije, moram reći da su moji Nijemci izgledali kao da su svinje tamo živjele. Pa onda ona sramota u Šidu! Oni su u Šidu godinama organizirali sajam opljačkane robe! Televizori, traktori, vozila, dijelovi kuća, sve što se dalo pokrasti! Nikad ništa nije vraćeno. Samo u mojoj obitelji procijenjena je šteta deset milijuna kuna…tvrdi Mile Dedaković Jastreb

Komentari

Komentari