Srijeda, 8 srpnja, 2020

Vijeće HBK za nauk vjere objavilo dokument “Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv”

Vijeće Hrvatske biskupske konferencije (HBK) za nauk vjere prihvatilo je u utorak dokument ‘Čovjek stvoren na sliku Božju – njegova veličina i poziv’ u kojem u osnovnim značajkama predstavlja katoličko teološko razumijevanje čovjeka iz biblijske i teološko-dogmatske perspektive, izvijestio je u srijedu HBK.

Vijeće, ističe Tiskovni ured HBK, smatra da je pitanje čovjeka danas vrlo aktualno, jer se pod utjecajem različitih svjetonazorskih i vrijednosnih sustava te napretka znanosti i tehnologije razvijaju različite antropologije, koje nisu uvijek povezive s katoličkim naukom.

Uzimajući u obzir biblijsku i crkvenu tradiciju te suvremene stavove i pitanja, Vijeće u svome dokumentu sažeto predstavlja temeljne istine o čovjeku i smislu njegova života.
Time crkvenoj i društvenoj javnosti pruža mjerodavan teološki okvir unutar kojega se mogu integrirati i kritički vrednovati različiti vidovi suvremenih svjetonazorskih i znanstvenih tumačenja čovjeka, napominje Tiskovni ured HBK.

Vijeće je odlučilo i da će sljedeća tema o kojoj će se očitovati biti karizmatski pokreti i seminari u Crkvi.

Sjednica Vijeće HBK za nauk vjere održana je pod predsjedanjem sisačkoga biskupa Vlade Košića u sjedištu HBK u Zagrebu.

Komentari

Komentari