Petak, 10 travnja, 2020

U “Sjevernom logoru” nicat će novi grad u gradu na Neretvi

Grad Mostar planira izgradnju velikog stambeno-poslovnog kompleksa koji bi na neki način bio „grad u gradu“, a planiran je Regulacijskim planom „Sjeverni logor“. Ovo naselje imat će sve prateće sadržaje: bazene, školu, vrtić, kino, hotele, podzemne garaže, saznaje Hrvatski Medijski Servis.

Između ostalog, planirana je i izgradnja više od 4.000 stambenih jedinica, brojni sportski objekti poput sportske dvorane, kao i poslovni objekti. Predviđena je i izgradnja novog gradskog stadiona po UEFA standardima, koji će primati oko 40.000 posjetitelja, a imat će i 5.000 parking mjesta.

Salem Bubalo, direktor Zavod za prostorno uređenje i planiranje grada Mostara kaže za Hrvatski Medijski Servis kako je javnost usmjerena na planirane objekte u kompleksu i očekuje da se izgradi ovaj kompleks „preko noći“.

„To je plan predviđen za duže razdoblje koji će omogućiti razvoj ove sredine na poljima kao što su sport, kultura, stanovanje, biznis itd. To nije projekt za jedan dan. Planirana je izgradnja u etapama, prva faza je izgradnja infrastrukture, a onda i svi ostali planirani sadržaji koji ovise o financiranju“, kazao je Bubalo.

Regulacijskim planom „Sjeverni logor“

Regulacijskim planom „Sjeverni logor“ planirana je gradnja 16 blokova u naselju. Svaki blok ima propisani broj stambenih, poslovnih, sportskih, obrazovnih, vjerskih i servisnih sadržaja kao što su javni zdravstveni objekti, garaže itd.Visina javnih objekata kretat će se do tri kata, poslovnih četiri, a visina kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata kretat će se od tri do osam katova. Gustina naseljenosti u obuhvatu Regulacijskog plana je od 100 st/ha do 220 stanovnika po hektaru.

Partere objekata planirano je riješiti tako da imaju: interne prometnice, parking prostore, zelene površine i dječije igralište, a prilaze svim objektima prilagoditi osobama s umanjenim tjelesnim sposobnostima.Za buduće korisnike tog naselja, a ujedno i za grad Mostar, planirana je šetnica, radnog naziva „Stradun”, koja bi povezala centar Sjevernog logora i budući nogometni stadion. U ovom kompleksu planirani su oni sadržaji koji su potrebni da bi se zadovoljile potrebe za normalan život u suvremenom gradu.

Područje obuhvata Regulacijskog plana zauzima površinu cca 100,00 ha i ograničeno je: sa zapadne strane rijekom Neretvom; sa istočne strane dijelom ulice Maršala Tita, te (od podvožnjaka za naselje Zalik) se nastavlja željezničkom prugom Sarajevo-Ploče; sa južne strane granica predstavlja ulaz u kampus (objekti Univerziteta „Džemal Bijedić“); sa sjeverno-istočne strane granica je formirana nadvožnjakom željezničke pruge, stoji u Odluci o donošenju i provođenju Regulacijskog plana „Sjeverni logor“.

Završeni radovi i oni koji su u tijeku

Prvi realizirani projekt obuhvaćen ovim projektom bila je izgradnja Osnovne škole Zalik i parka koji se nalazi u njenoj neposrednoj blizini.

Krajem srpnja planiran je završetak radova i puštanje u promet pasarele koja će povezivati naselje Zalik sa Sjevernim logorom gdje se nalazi osnovna škola. Pasarela će izgledom podsjećati na luk Starog mosta.

Bubalo za Hrvatski Medijski Servis kaže da je u pripremi izgradnja određenih poslovnih sadržaja, te nekih sadržaja koji se odnose na stanovanje.

„Kružni tok Zalik je već u prometu, u slijedećem razdoblju planirana je izgradnja još tri kružna toka; prvi je planiran na semaforima u Zaliku, drugi će biti nekoliko stotina metara prema željezničkoj stanici, ispred ulaza u zgradu Vodovoda, dok će treći biti izgrađen na Carini. Sve do bivše robne kuće Razvitak obuhvaćeno je ovim planom da to bude suvremena gradska prometnica sa sadržajima za pješake, bicikliste sa zelenim zaštitnim pojasom i svim onim sadržajima koji čine jednu modernu i funkcionalnu prometnicu. A sve to opet ovisi o dostatnosti i dinamici financijskih sredstava, naglašava Bubalo.

Izgradnja pasarele, pješačkog prijelaza, u naselju Zalik u Mostaru dio je regulacijskog projekta izgradnje kompleksa Sjeverni logor koji obuhvaća most Avenija – Sutina, kao i izgradnju kružnih tokova na području grada.

Infrastruktura je najvažnija

Bubalo ističe kako je infrastruktura najvažnija i da su u tijeku radovi na tlu gdje se radi na polaganju kablova i cijevi, da bi se što manje opteretio životni prostor i kako bi se zelenilo i ukrasno raslinje moglo nesmetano razvijati.

„Prioritet je bio izgradnja kolektora tako da će u narednom razdoblju Neretva biti čista, što je ekološki jako bitno. Svoje prostore i aktivnosti moramo prilagoditi tom ekološkom segmentu radi razvoja turizma koji je vrlo bitan za grad Mostar. Sve međunarodne institucije posvećuju pozornost tim ekološkim projektima i žele u financijskom smislu da to potpomognu, kaže Bubalo

Bubalo naglašava kako je to dugoročan projekat ali ga treba gledati u kontekstu razvoja grada Mostara.
„Na lokalitetu Sjevernog logora urađeno je puno, a provođenje u djelo projekata iz Regulacionog plana ovaj dio grada će oživjeti i građanima ponuditi mnogobrojne sadržaje“, zaključuje Bubalo./Vera Vulić/HMS/

Komentari

Komentari