Četvrtak, 23 siječnja, 2020

SUTKINJA DONIJELA POVIJESNU PRESUDU: Banka nije bila poštena i sad čovjeku mora vratiti 300.000 kuna

Presudom je utvrđeno i kako nepostojanje propisa kojim bi se nedvojbeno utvrdilo kako kamatna stopa mora biti izražena nije banci opravdanje da kamatnu stopu mijenja po vlastitom nahođenju

Općinski sud u Splitu presudio je 26. listopada da je ugovor s valutnom klauzulom ništetan te da prestaje vrijediti za obje strane, objavila je Udruga Franak. Povijesnu presudu donijela je sutkinja Sonja Meštrović.

Banka će tako tužitelju morati isplatiti kompletan iznos od 262 tisuće kuna koji je dužnik uplatio do dana podnošenja tužbe, a k tome će morati platiti i zatezne kamate te 44 tisuće kuna sudskih troškova, na temelju ništetnog ugovora o kreditu u iznosu od 62 tisuće švicarskih franaka (otprilike 290 tisuća kunske protuvrijednosti u vrijeme isplate kredita).

Sud: I kamata je cijena

Općinski sud u Splitu je zaključio kako je i kamata cijena te da je ona bitni sastojak ugovora. U konkretnom ugovoru je ta cijena neodrediva, a to je protivno načelu savjesnosti i poštenja, prenosi danas.hr

Presudom je utvrđeno i kako nepostojanje propisa kojim bi se nedvojbeno utvrdilo kako kamatna stopa mora biti izražena nije banci opravdanje da kamatnu stopu mijenja po vlastitom nahođenju. Štoviše, banka je imala obvezu ugovoriti elemente važne za promjenu kamatne stope i način primjene tih elemenata.

Sutkinja je ugovor proglasila ništetnim

Sutkinja je ocijenila da je zbog ništetnosti promjenjive kamatne stope, odnosno cijene kredita, ništetan i sam ugovor pa se sud nije posebno osvrtao na presudu VTS-a od 14. lipnja 2018. godine kojom je pravomoćno utvrđena ništetnost valutne klauzule CHF, a sve to u skladu je s prijašnjim odlukama Vrhovnoga suda RH Rev 907/02 i Rev 11/96-2.

Komentari

Komentari