Četvrtak, 4 lipnja, 2020

Sava i dalje raste: Vodostaj kod Orašja-Županje viši od 900 centimetara

Vodostaj rijeke Save kod Županje/Orašja nastavio je s blagim rastom. Prema zadnjem mjerenju vodostaj Save kod Orašja iznosi 914 centimetara. U zadnja 24 sata Sava je kod Orašja porasla 29 centimetra, što znači da je rast usporen na manje od centimetar na sat.

Vezano za visok vodostaj rijeke Save jučer su proglašene redovne mjere obrane od poplava, a održane su i sjednice općinskog te županijskog stožera civilne zaštite.

Zaključci s obje sjednice su da se vodostaj aktivno prati, ali da zasada ne postoji direktna opasnost od ponavljanja poplava iz 2014 godine.

Priopćenje Agencije za vodno područje rijeke Save.

Agencija za vodno područje rijeke Save jutros je objavila javno priopćenje vezano uz vodostaje rijeke u BiH. Prema njihovim navodim, vodostaji svih pritoka Save su u opadanju, dok se za Savu očekuje da će svoj makisimun doseći u narednih 36 sati, nakon čega se predviđa opadanje.

Priopćenje agencije za vodno područje rijeke Save u nastavku prenosimo u cijelosti.

-Vodostaji na svim rijekama u slivu rijeke Save su u opadanju i s obzirom da se ne očekuju
veće količine padavina, u naredna tri dana prognozira se nastavak trenda opadanja
vodostaja na desnim pritokama rijeke Save.
Na rijeci Savi još uvijek se bilježi trend blagog porasta vodostaja dok se u zadnja dva sata
bilježi stagnacija.

Zbog dostignutih nivoa vodostaja na vodomjernim stanicama Slavonski Brod i Slavonski
Šamac na poplavnom području Odžačke Posavine na snazi su mjere vanredne odbrane od
poplava dok se u Srednjoj Posavini provode mjere redovne odbrane od poplava. Mjere
aktivne odbrane od poplava se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom
odbrane od poplava (FOP).

Shodno prognoziranim hidrometeorološkim prilikama na vodnom području rijeke Save u
Federaciji BiH, očekuje se blago povećanje vodostaja na rijeci Savi, koje bi svoj maksimum
moglo dostići u narednih 36 sati, nakon čega bi trebalo doći do blagog opadanja vodostaja.

Izvori; Hrvatske vode, Agencija za vodno područje rijeke save

Autor: Mario Pejić

 

Komentari

Komentari