Utorak, 14 srpnja, 2020

Početna konferencija EU projekta ‘Pomoć u kući za Hrvatske branitelje Vukovara – HELP’

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ‘Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata’, Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara odobren je projekt ‘Pomoć kući za Hrvatske branitelje Vukovara – HELP’, a u petak je održana početna konferencija tog gotovo dva milijuna kuna vrijednog EU projekta

Predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara Franjo Šoljić kazao je kako ovaj projekt skrbi o hrvatskim braniteljima s područja Vukovara Europski socijalni fond financira s bespovratnih 1,65 milijuna kuna.

‘Smatrali smo da je braniteljska populacija sve starija, sve više ima potrebu za pomoć i njegu u kući, a ovim našim projektom 25 branitelja će imati pomoć u kući u trajanju od dvije godine’, rekao je Šoljić.

Pomoć će, dodaje, uključivati gerontodomaćice, vožnju vozilom pri čemu je u programu osigurano i kombi-vozilo prilagođeno invalidima, a uposlenici će zadovoljavat i druge potrebe koje proizlaze iz skrbi za branitelje i njihove obitelji.

Na projektu, kojemu je partner Udruga policije Vukovarskih branitelja Domovinskog rata, .zaposleno je ukupno 16 gerontodomaćica koje će pružati pomoć i potporu starijim i nemoćnim osobama te osobama u nepovoljnom položaju, kao i sedam koordinatora projekta i asistenata na projektu.

Zamjenica vukovarskog gradonačelnika Ivana Mujkić izrazila je zadovoljstvo što je projekt započet na inicijativu Grada Vukovara i njegove razvojne agencije VURA-e, za koji su se mogle natjecati samo (braniteljske) udruge.

‘Krenuli smo u jako lijepu priču jer ćemo kroz projekt pomoći ne samo braniteljima koji su u potrebi, već i ljudima koji su na projektu zaposleni’, naglasila je Mujkić

Provedbom ovog projekta unaprijediti će se, tvrdi, kvaliteta života hrvatskih branitelja na području Vukovara kroz pružanje usluge ‘Pomoć u kući’, te osigurati uvjeti za njihovu socijalnu integraciju i sudjelovanje u društvenom životu.

Komentari

Komentari