Petak, 21 veljače, 2020

NOVE UCJENE SNV-a: Želimo više srba u tijelima javne vlasti

Zastupljenost nacionalnih manjina u tijelima javne vlasti, pravo koje je prije 15 godina utvrđeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, i dalje je nerazmjerno mala u odnosu na njihov udio u stanovništvu, a u nekim područjima se i pogoršala, zaključak je istraživanja Srpskog narodnog vijeća (SNV) i Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) o zastupljenosti Srba u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji.

Prema službeno dostupnim podacima, na kraju 2016. u tijelima državne uprave bilo je zaposleno 1689 ili 3,04 posto pripadnika nacionalnih manjina, od kojih 1103 ili 2,22 posto Srba, dok je popisom stanovništva iz 2011. utvrđeno da nacionalne manjine sudjeluju u stanovništvu s 7,67 posto, a Srbi s 4,36 posto, kazao je u ponedjeljak na predstavljanju istraživanja autor Ljubomir Mikić.

“Iz podataka vidimo da je podzastupljenost značajna i da su svi, uključujući Srbi, zastupljeni s manje od 50 posto od udjela koji čine u stanovništvu Hrvatske”, kazao je. U odnosu na 2013., ukupan udio nacionalnih manjina među zaposlenima u državnim tijelima povećan je za 0,09 posto, a udio zaposlenih Srba smanjen za 0,13 posto, dodao je.

Istraživanje je pokazalo da pripadnici nacionalnih manjina ni u jednom ministarstvu nisu zastupljeni u postotku koji odgovara njihovu udjelu u ukupnom stanovništvu, pri čemu je situacija najlošija u Ministarstvu obrane (0,78 posto) Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (0,98 posto) i Ministarstvu hrvatskih branitelja (1,02 posto). Srbi su najmanje zastupljeni u Ministarstvu obrane (0,23 posto), Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (0,36 posto) dok uopće nisu zastupljeni u Ministarstvu uprave.

Poseban naglasak u istraživanju stavljen je na Ministarstvo unutarnjih poslova u kojem su, kako je kazao Mikić, nastavljen trend kontinuiranog smanjivanja udjela Srba u policiji, s 3,13 posto u 2008. na 2,51 posto u travnju 2017. Pritom je najveći pad u šest godina, od 2011. do 2017., došlo u dvije policijske uprave, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj, za 8,78 odnosno 8,35 postotnih bodova.

Što se tiče zastupljenosti u pravosudnim tijelima, broj srpskih dužnosnika u sudovima i državnim odvjetništvima u razdoblju od 2013. do 2016. ostao je isti (60), ali se zbog smanjenja ukupnog broja dužnosnika njihov udio u tim tijelima nešto povećao i iznosio 2,3 posto u sudovima i  2,9 posto u odvjetništvima.

Zastupljenost Srba u uredima državne uprave u sedam županija približno odgovara njihovu udjelu u stanovništvu, nadzastupljenost je zabilježana u tri županije dok je značajni nesrazmjer u zastupljenosti zabilježen u Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Šibensko-kninskoj županije, pokazuju podaci.

Mikić je naglasio da pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, ali da je to pravo u 2016. koristilo samo 104 pripadnika manjina , od čega 18 Srba, dok je u službu primljeno ukupno 11 pripadnika manjina temeljem pozivanja na to pravo.

“Prava se ne ostvaruju, ostaju tek na razini mogućnosti, a potezi vlasti su nedostatni, formalni i bili su motivirani tek ispunjavanjem obaveza za pristup Europskoj uniji, a ne stvarnom željom da se pripadnicima nacionalnih manjina omogući participacija u javnom životu”, ocijenio je predsjednik SNV-a Saša Milošević.

Dodao je da i nakon četiri godine članstva u EU nije došlo do napretka, kao i da je u nekim područjima, primjerice Ministarstvu unutarnjih poslova i nekim županijama, situacija gora nego ranije.

Budući da je dugoročni akcijski plan zapošljavanja nacionalnih manjina u tijelima državne uprave podbacio, te da nije postignut napredak, saborski zastupnik Boris Milošević predlaže praćenje primjene instituta prava prednosti pri zapošljavanju kako bi se uvidjele manjkavosti i u budućnosti predložile revizije tog prava. Taj plan donesen je 2011. u cilju da se do kraja 2014. dosegne zastupljenost nacionalnih manjina od 5,5 posto.

Predlaže također da se zastupljenost nacionalnih manjina osim u državnoj upravi počne pratiti u širem javnom sektoru, kao što su školstvo, zdravstvo i dr. Najavljuje i prijedlog novog plan zapošljavanja nacionalnih manjina koji bi bio realniji.

Istraživanje o zastupljenosti Srba u tijelima državne uprave, pravosuđu i policiji objavljeno je u 11. broju Biltena SNV-a. Hina

Komentari

Komentari