Četvrtak, 28 svibnja, 2020

Kod Splita zbog septičkih jama trajno zagađeno more, kupanje zabranjeno na dvije plaže!

Izlijevanje sadržaja brojnih septičkih jama direktno u more, o čemu su mediji proteklih tjedana opširno izvještavali, Kaštelanima se obilo o glavu: dvije plaže u ovom gradu službeno su proglašene trajno onečišćenima

Na lokacijama u Kaštel Sućurcu (plaža Gojača) i Kaštel Kambelovcu (Baletna škola) more je zagađeno bakterijom Echerichia coli i stoga je kupanje ondje zabranjeno.

‘U sedmom ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama, koje je obavljeno 12. kolovoza, uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli‘, stoji u upozorenju koje je objavila Splitsko-dalmatinska županija.

Još koncem srpnja provedeno je istraživanje koje je pokazalo da je more na pet od jedanaest kaštelanskih plaža nezadovoljavajuće za kupanje, a potvrdile su se sumnje o masovnom pražnjenju septičkih jama u okoliš, i to najčešće za vrijeme kišnih dana, kada vlasnici pretpostavljaju da neće biti otkriveni, prenosi tportal

Komentari

Komentari