Utorak, 14 srpnja, 2020

IMATE JOŠ SAMO JEDAN DAN: Tko sve mora predati godišnju prijavu za povrat poreza? Za većinu obveznika tu je poseban postupak

Prema procjenama, poreznici će ove godine za oko 600 tisuća građana provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2018. godinu

U ovoj godini, prema procjeni porezne uprave, broj prijava te iznos povrata poreza bit će sličan prošloj godini. Kako piše Poslovni dnevnik, dok će prema procjenama poreznici ove godine za oko 600 tisuća građana provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2018. godinu, nekoliko skupina građana, kao npr. oni koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili pomorci u međunarodnoj plovidbi imaju još dva dana za predaju godišnje prijave poreza na dohodak jer je 28. veljače zadnji dan.

Taj je dan i rok u kojem građani za koje će se provoditi poseban postupak mogu Poreznoj upravi dostaviti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH, kao što su npr. prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu i sl.

Tko je sve dužan predati godišnju prijavu?

Nekoliko je kategorija poreznih obveznika koji su obvezni sami podnijeti godišnju poreznu prijavu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Riječ je o građanima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, poput obrtnika, pripadnika slobodnih zanimanja i drugih obveznika koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga.

Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Za većinu poreznih obveznika provodi se posebni postupak

Posebni postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak provodi se za većinu poreznih obveznika. Porezna uprava to provodi po službenoj dužnosti na osnovi podataka o ostvarenom ukupnom godišnjem dohotku. U pitanju su obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada i obveznici po osnovi drugog dohotka za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim, piše Poslovni dnevnik.

Ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2018. godinu, građani na koje se primjenjuje poseban postupak mogu do kraja veljače podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku na obrascu ZPP-DOH.

Putem tog obrasca mogu zatražiti i ostvariti prava na uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, priznavanje invalidnosti, prebivalište na potpomognutom području prve skupine i području Grada Vukovara, ili pravo na uvećanje osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Komentari

Komentari