Srijeda, 15 srpnja, 2020

BIH: Migrantska kriza u BiH: Moramo zatvoriti granice sa Srbijom i Crnom Gorom

Situacija sa migrantima u Bosni i Hercegovini je sve kompleksnija. Stalno pristižu novi migranti, smještajni kapaciteti su ograničeni, stoga je potrebno što prije osposobiti prostorije nekadašnjeg Agrokomerca i kasarnu “Ušivak” u Hadžićima.

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH Slobodan Ujić kaže kako se struktura migranata u posljednjih 25 dana drastično promijenila i da se više ne radi o migrantima iz ratom zahvaćenih područja, već su u pitanju migranti koji su se uputili u zemlje EU iz ekonomskih razloga

“Na prvom mjestu su Pakistanci, preko 2.000., pa onda imamo Sirijce. Ispod 20 posto su izbjeglice. Onda Iran, Irak, Afganistan. Prevladavaju ekonomski migranti. Radi se uglavnom o muškim osobama, 90 posto starosne dobi između 20 i 35 godina”, kaže Ujić.

Dodaje da su tijekom vikenda uspjeli da izmjeste oko 50 migranata koji su se nalazili u parku kod Željezničke stanice u Sarajevu. Međutim, problem je što se većina njih registrira kao tražitelji azila, kako bi se mogli kretati kroz BiH.

“Jednostavno ne žele da se izmjeste sa rute kretanja. Sve ćemo učiniti da ih izmjestimo iz urbanih sredina, jer imamo pritisak građana koji zovu, traže da se izmjeste, neki navode iz sigurnosnih, neki iz higijenskih razloga. Uglavnom građani zovu i pitaju za te smještajne kapacitete. Moram da kažem da se od prošlog tjedna ‘Ušivak’ priprema i vrlo brzo će biti stavljen u funkciju, to je oko 400 mjesta. I to će biti na zadovoljavajućem nivou. U Sarajevu imamo oko 800 migranata i sa ovim kapacitetima koje imamo, smjestit ćemo sve ljude. U Unsko-sanskom kantonu je teža situacija, broj se mijenja, imamo oko 3.000 migranata. Oni borave u neuvjetnim prostorijama, negdje su u stanovima, hostelima i na otvorenom. Tamo je od Agrokomerca dobivena hala, gdje je ranije bio SFOR. Može se tamo smjestiti oko 1.200 migranata. To su ukupni kapaciteti koji će preći oko 2.200 mjesta. To su kapaciteti koji mogu biti u funkciji i koji su za ovu državu zadovoljavajući”, ističe Ujić za N1.

Direktor Službe za poslove sa strancima BiH kaže da se ne zna kada će kasarna “Ušivak” biti osposobljena, ali vjeruje da će to biti do polovine jula. Za to vrijeme, migranti se prijavljuju, a ogroman broj njih u zemlju ulazi bez bilo kakvog dokumenta.

“99 posto njih nema nikakve dokumente. Oni ih uništavaju da ne možemo doći do dokaza odakle su došli. Pri prvom susretu naših inspektora sa njima uradi se intervjui, budu registrirani, uzme se biometrija. Ona sa aspekta sigurnosti puno znači i dijeli se sa drugim sigurnosnim agencijama, kako bi poslije bili sigurni da ne dođemo do neželjenih situacija. Svi budu registrirani i podnesu zahtjeve za azil, gdje im izdamo potvrdu koja vrijedi 14 dana. I to im je jedini dokument i sa njim se može kretati”, otkriva Ujić.

Ujić kaže da su njihova želja su zemlje EU i zbog toga smatra da je ogroman pritisak na USK.

“Nije točno da smo mi odlučivali da će biti smješteni tamo. Jednostavno, oni su pronalazili rješenja, odlazili u tom pravcu i nekada su veoma lako prelazili granicu sa Hrvatskom. Zato imamo najveći problem u tom kantonu”, ističe Ujić.

Ujić smatra da ako u BiH u jednom trenutku bude do 10.000 migranata, naći ćemo se u ozbiljnom problemu.

“Već se osjeti pritisak na granici sa Hrvatskom. Helikopterski servis je prisutan 24 sata i ozbiljno su pojačali granicu prema BiH, pa je sada je jako teško preći. Mi isto moramo zatvarati granicu prema istočnim susjedima, Srbiji i Crnoj Gori, pokušati ovo zaustaviti, inače veće cifre bi značile velike poteškoće i nevolje, kako iz humanitarnog, tako i iz sigurnosnog aspekta”, zaključuje Ujić u razgovoru za N1.

Komentari

Komentari