ISPITIVANJA stanovnika jedne zemlje pokazuju da je 1947.godine 93% iskazalo vjeru u Boga, 73% očekivalo je život nakon smrti, a 90% tvrdilo da se redovno mole Bogu, dok je svega 41% prisustvovalo nekoj vrsti bgoslužja u crkvama. Godine 1997.ista ispitivanja pokazala su gotovo iste činjenice s time da je broj onih koji su iskazivali da vjeruju u Boga porastao na 96%. Ono što je zabrinulo jednog ispitivača bio je sadržaj vjere tih 96% ispitanika, koji su izjavili da vjeruju u Boga kao u nekog Djeda Božičnjaka ili u Boga kao urara koji je pokrenuo satni mehanizam i više se ne brine za čovječanstvo. Ako uzmemo Bibliju za vodiča, tada štujemo jednog istinitog Boga. On je svet, vječan, svemoguć, bezgranično mudar i milostivi Stvoritelj, kojem se grijeh gadi, a ipak ga oprašta na temelju žrtve Njegova Sina prinijete na Golgoti. Taj jedini i istiniti Bog je Bog koji nas uvjerava da postoji vječni život u nebeskoj slavi. Premda nam se čini nevjerovatnim da 96% ispitanika vjeruje u Boga kako ga opisuje Biblija, ipak je to Bog u kojeg svi moraju vjerovati.

KOmentari
Prati nas i ne propusti ekskluzive!