Nedjelja, 12 srpnja, 2020

Članice EU-a za snažno jačanje suradnje u području obrane

BRUXELLES,  – Čelnici zemalja članica EU-a podržali su jačanje suradnje u području obrane, između ostaloga i oko potrebe za uspostavu Stalne strukturirane suradnje (PESCO), mehanizma za pojačanu obrambenu suradnju onih zemalja koje u tome žele sudjelovati.

“Čelnici su se složili oko potrebe uspostave stalne europske suradnje u području obrane. To je povijesni korak, jer će ta suradnja omogućiti EU-u dublju integraciju u području obrane. Naš je cilj biti ambiciozan i uključiv tako da su sve zemlje članice pozvane da se pridruže”, rekao je na konferenciji za novinare predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.
Kako bi se izbjegle blokade u pojedinim područjima u kojima zemlje članice ne mogu postići konsenzus, EU je uveo neku vrstu fleksibilnosti poput mehanizma pojačane suradnje, koji omogućava skupini zemalja tješnju suradnju u nekom području u slučaju kada se sve članice ne mogu dogovoriti. Stalna stukturirana suradnja (PESCO) zapravo je mehanizam pojačane suradnje u Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici EU-a.
Ta mogućnost uvedena je Lisabonskim ugovorom, ali do sada nije korištena.
PESCO je zajedno s Europskom obrambenom agencijom i Klauzulom o kolektivnoj obrani jedan od tri nedjeljiva elementa Europske sigurnosne i obrambene unije, što je neka vrsta pandana Ekonomske i monetarne unije.
Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da je riječ o “uspavanoj ljepotici Lisabonskog ugovora, koja se sada probudila”.
Tusk je rekao da će u roku od tri mjeseca zemlje članice dogovoriti oko zajedničkog popisa kriterija i obveza kako bi se pokrenula ta suradnja.
Nakon što su britanski građani glasovali za izlazak iz EU-a, nakon izbora Donalda Trumpa za američkog predsjednika te niza terorostičkih napada u Europi, suradnja u području sigurnosti i obrane polako postaje prioritet EU-a.

(Hina)

Komentari

Komentari