Srijeda, 3 lipnja, 2020

Bivši britanski premijer Brown: Svijet je na rubu ulaska u novu gospodarsku krizu

Bivši britanski premijer Gordon Brown upozorio je da je svijet na rubu ulaska u novu gospodarsku krizu jer se vlade nisu uspjele dostatno suprotstaviti uzrocima posljednjeg financijskog kraha unazad jednog desetljeća.

Zbog kolapsa američke investicijske banke Lehman Brothers koji je prouzročio najgoru financijsku krizu još od Velike depresije, bivši britanski premijer je kazao kako je svijet ostao bez vodstva i da sada ulazi u period slabosti.

“Na rubu smo ulaska u buduću krizu”, rekao je Brown za The Guardian. “Bit će potrebno ozbiljno osvještavanje o pogoršanju mogućih rizika, ali svijet trenutno nema lidera.”

Brown je rekao da globalna ekonomija nije uspjela uvesti upozoravajući sustav i sustav za praćenje financijskih tokova koji bi prikazali gdje je novac posuđivan i pod kojim uslovima.

“Bavili smo se malim problemima umjesto da smo rješavali one velike”, izjavio je Brown koji je bio britanski premijer od 2007. do 2010.

Brown napominje da akcije protiv financijskih zloporabi nisu bile dovoljno čvrste zbog čega mnoge banke računaju na to da će se uspjeti izvući iz buduće krize.

“Kazne za brojne prijestupe nisu dostatno uvećane”, rekao je. “Bankari se ne boje jer nije poslana dovoljno jaka poruka da vlade neće spašavati institucije koje svoje poslove nisu dovele u red.” Hina

Komentari

Komentari