Foto HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ/ abu

APSURDISTAN: Tvrtke moraju upisati e-mail adresu u sudski registar, ali za tu proceduru treba jako puno papirologije i slanja – preporučenih pošiljaka poštom

Podijeli

Od 1. rujna 2020. godine svako trgovačko društvo treba u sudskom registru imati upisanu e-mail adresu jer će tako moći ostvariti pristup takozvanom elektroničkom poštanskom pretincu u koji će sudovi slati sva pisma.

Obveza na upis te e-mail adrese i ostvarivanje pristupa elektroničkom pretincu postoji za sva trgovačka društva, neovisno o tome imaju li aktivne sporove na sudu ili ne, piše Lider.

Upis e-mail adrese u sudski registar je besplatan. Ali! Umjesto logičnog slanja te adrese mailom, procedura je poprilično komplicirana. Prvo treba ispuniti obrazac, koji potom treba preporučenom poštom (!) poslati sudskom registru. Obrazac mora biti potpisan i imati pečat društva, a ako ono ima više od jednog člana uprave, svi ga članovi trebaju potpisati.

Za dva do tri dana treba provjeriti na sudskom registru je li e-mail adresa upisana te je li ispravna.

No tu priči nije kraj. Potom treba na e-mail adresu [email protected] dostaviti kratki dopis u kojem valja napisati sljedeće: “Molim da se društvo XXXXX d.o.o., uključi u sustav e-komunikacije.” U dopisu treba navesti OIB, tvrtku, e-mail, i ime osobe ili osoba koje zastupaju društvo, s osobnim podacima (OIB, adresa).

S poslovnom bankom ili FINA-om mora se i provjeriti imate li tehničke preduvjete za primanje pismena elektroničkim putem. Potrebna je takozvana vjerodajnica treće razine, a nju imaju veće banke, FINA i druge institucije.

Uz vjerodajnice, trebate nabaviti i potpisni certifikat, koji se koristi za potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom i ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis. Izdavatelji certifikata su FINA, AKD te MUP, s tim da FINA i AKD imaju i vjerodajnicu i potpisni certifikat na istom sticku.

Jednom kad ste sve to poduzeli, možete pristupiti svojem elektroničkom poštanskom pretincu.

Nakon cijele te procedure, ako se kroz nju probijete, efekti su sljedeći: kad trgovačko društvo dobije neku poštu od suda, o tome na e-mail adresu stigne – kratka obavijest. Fascinantno, zar ne?

Komentari

Najnovije