Srijeda, 15 srpnja, 2020

10 biblijskih imena s moćnim značenjem za vaše dijete

Većina roditelja želi da ime njihovog djeteta ima neko posebno i moćno značenje. Biblija je prava riznica prekrasnih muških i ženskih imena. Mi smo izdvojili njih deset koja potječu iz Biblije i imaju prekrasno značenje.

1. David (voljeni, ljubljeni, dragi)

David u Bibliji je drugi i najveći kralj Izraela, ali i prorok. Nakon obraćenja David je doživio velika mesijanska obećanja, a sastavio i brojne psalme. Ovo ime je već godinama na listi najpopularnijih imena za djecu u Hrvatskoj, piše Klokanica.hr.

2. Gabriel (‘Bog je moja snaga’)

Arkanđeo Gabriel u Bibliji je glasnik Božjih odluka i jedan od sedam anđela. U Novom zavjetu nagovješćuje Zahariji da će mu se roditi sin Ivan Krstitelj, a Djevici Mariji da će roditi Isusa.

3. Sara (kneginja, princeza)

Prvo se zvala Saraja, a bila je supruga od Abrahama i “pramajka” Izraela. Ovo ime je već godinama popularno te se tako zovu mnoge djevojčice u Hrvatskoj.

4. Mihael (Tko je kao Bog)

Prema Bibliji arkanđeo koji se borio protiv pobunjenih anđela koje je predvodio Lucifer. Često ga slikaju kao vojskovođu s mačem u ruci.

5. Magdalena (ona iz grada Magdale)

Drugi dio imena Marija Magdalena, a znači Marija iz grada Magdale. U evanđelju se spominje kao grješnica koju je Isus obratio. Sva četiri evanđelista spominju Mariju Magdalenu kao svjedokinju uskrsnuća Isusa Krista, također bila je prisutna na Isusovom križnom putu.

6. Noa (mir, tješitelj)

Noa je prema Bibliji bio deseti i posljednji od pretpotopnih praotaca Izraela. Priča o njemu nalazi u Knjizi Postanka. Noa spašava svoju obitelj i sve vrste životinja od potopa. Kasnije Bog s Noom sklapa savez i izdaje zapovijed da njegovi sinovi napuče zemlju.

7. Marta (vladarica, gospodarica)

U Bibliji je bila sestra Lazara i Marije, brižna domaćica u kuću u koju je Isusu rado dolazio u Betaniji. Spominje se nekoliko puta. Marta je poseban je uzor u posvećivanju života kroz svakodnevne kućanske poslove.

8. Toma (blizanac)

Apostol Toma jedan bio je jedan od Isusovih dvanaestorice apostola. Toma je bio jedini apostol koji je propovijedao izvan granica tadašnjeg Rimskog carstva, a prisutan je u sva četiri evanđelja. Najljepša priča o nevjernom Tomi je ona u kojoj susretne uskrslog Krista i uzvikne “Gospodin moj i Bog moj!”.

9. Marija (uzvišena, ona koja ljubi Boga)

Marija je latinski oblik hebrejskog imena Mirjam. Nekoliko različitih Marija se spominje u Bibliji, ali je na prvom mjestu Isusova majka Marija. Kao ime Isusove majke simbol je čiste i duboke ljubavi. Već stoljećima je to najraširenije ime u kršćanskim zemljama, a postoje mnoge inačice.

10. Elizabeta (Bog je savršenost)

Ime koje je rašireno po cijelom svijetu, a dolazi iz Biblije, Elizabeta je majka Ivana Krstitelja.

Komentari

Komentari