Srijeda, 5 kolovoza, 2020

Nešto čudno se ovih dana događa s našim planetom

Ovih dana svjedočimo temperaturnim razlikama od gotovo 100 stupnjeva između SAD-a koja se ledi i Australije koja se topi pod velikim vrućinama. U Hrvatskoj će ovo možda biti najtopliji siječanj od kada postoje mjerenja. Što se zapravo događa?

Na Faceboku i drugim društvenim mrežama hrvatski građani posljednjih dana objavljuju fotografije visibaba na livadama i maćuhica koje su procvjetale na balkonima, a meteorolozi najavljuju da bi ovaj siječanj mogao biti najtopliji od kada postoje mjerenja.

Rekordno visoke temperature, doduše one ljetne, mjere se i na suprotnoj strani svijeta, u Australiji.

Istovremeno se medijima šire snimke snijega u najtoplijoj pustinji Sahari, pothlađenih aligatora u zamrznutim jezerima i iguana koje padaju s drveća na Floridi te morskih pasa koji ugibaju od hladnoće u vodama Atlantika. Kako bi narod rekao, vrijeme je poludjelo.

Kada govore o posljedicama globalnog zatopljenja, klimatolozi često ističu sve učestalije i izraženije ekstreme – duža i intenzivnija razdoblja suša, oborina, olujnog nevremena i sl. To je za očekivati od zagrijane atmosfere koja može pohraniti više vlage, a time i više energije. No u sliku svijeta koji se zagrijava uklapaju se čak i duboki prodori ledenog polarnog zraka na jug kakvima trenutno svjedočimo u SAD-u.

Naime, sa zagrijavanjem atmosfere, koje je najbrže i najizraženije na Sjevernom polu, smanjuje se razlika u temperaturama i u tlaku zraka između polarnih i ekvatorijalnih krajeva. Zbog smanjivanja razlike u tlakovima, slabi visinska mlazna struja koja se nad srednjim sjevernim geografskim širinama kreće od zapada prema istoku i predstavlja branu između južnih masa toplog tropskog zraka i sjevernih ledenog, polarnog. Kada je ta struja jaka, ona ne dozvoljava jake, duboke i dugotrajne prodore polarnog zraka na jug ili toplog na sjever. Kada je slaba, prodori su učestaliji i izraženiji. To je lako shvatiti ako manje razlike u tlaku usporedimo s blažim obroncima padina brda, veće sa strmijim, a mlaznu struju s rijekom. Kada su padine blaže, primjerice u nizinama, rijeka teče sporije i više krivuda, odnosno meandrira. Na sličan način sa smanjenjem razlike u tlakovima zraka visinska mlazna struja u atmosferi usporava i snažnije meandrira. Ovo meandriranje omogućuje duže i dublje prodore hladnog zraka na jug, odnosno toplog na sjever.

Trenutno se nad SAD-om nalazi veliki meandar koji čini duboki prodor polarnog zraka na jug, dok nad Europom, osobito nad našim krajevima, imamo dubok prodor toplog zraka na sjever

Biblija daje neke naznake globalnog zatopljenja, a apostol Petar u svojoj poslanici upozorava kako će svijet iščeznuti u vatri: ”A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.” (2. Petrova 3,7)

Komentari

Komentari