(VIDEO) ‘Taj 1 dan’: na koji nas je zavijeka Otkupio

Tamo je, na brdu Golgoti, u svakom tom trenutku, tamo je Božja ljubav slomila okove grijeha i smrti kako bi nam ponudila put kojim možemo ići kroz smrtne dane i na koncu ući u vječni život.

Izvor: St. Matthews Episcopal Church

Prenosimo odličan video o danu kada nas je Krist Otkupio, video koji govori u brojkama o tom danu i svemu što je 1 jedini dan donio čovječanstvu. Video je djelo zajedničkog projekta ‘Outside da Box‘ i ‘Likability’.

‘Taj 1 dan’

‘Taj 1 dan’ pomaže nam shvatiti zašto je taj sudbonosni dan koji se dogodio toliko godina prije, dan na koji je navodni obični čovjek umro kao kriminalac, toliko važan tolikom broju ljudi.

Nebrojeni skeptici su pokušali umanjiti ove događaje, oduzeti im mistični i božanski karakter, kako bi ublažili intenzitet njihova svjetla.

Ipak, kao što svjedočimo kroz čitavu povijest, čine to uzalud. I kad bi prisilili na šutnju svako ljudsko biće, “kamenje će vikati!”(Lk 19,40). Doista, Božja ljubav je istinski je eruptirala u ljudsku povijest, u moju povijest i u tvoju….

‘Taj 1 dan’ u brojkama (prijevod ispod videa):

Prijevod:

2000 koraka Isus je nosio svoj križ od rimske utvrde do brda Golgota,
40 trnova zarilo se u Isusovu glavu,
39 zamaha bičem dopustio je Židovski zakon,
150 Rimljana nije marilo za Židovski zakon,
20 sati patnje i boli,
3 čavla zabijena u njegove ruke i noge,
2 razbojnika visila su pokraj njega,
1 razbojnik molio je za milost,
1 koplje mu je probolo bok,
0 razloga za Boga da nas spasi nakon svega što smo mu napravili,
„A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.“ (Rim 5,8),
2 anđela su objavila da je Krist Uskrsao,
3 žene su čule objavu Uskrsnuća,
11 apostola poučenih od Krista širiti Evanđelje,
120 sljedbenika primilo je Duha Svetoga u gornjoj sobi,
3000 ljudi je povjerovalo kad je Petar objavio da je Krist Uskrsnuo,
Preko 50 milijuna umrlo je mučeničkom smrću zbog vjere,
Preko 2 milijarde ljudi u svijetu vjeruje u Krista danas,
∞ ćemo trebati slaviti Boga
Za ono što je on napravio Taj 1 dan, kad je umro za naše grijehe.

Ono što je važno u Kristovim djelima nije broj koraka koje je napravio ili broj čavala koji su mu zabijeni u ruke; važnija je veličina ljubavi s kojom je to sve preživio, a koja izaziva bijes nad kršćanskim duhom stoljećima.

Možda je teško vjerovati da se tako puno može postići u tako malo vremena. Ipak, to je istina i ne smijemo pasti u napast gledati drugdje. Tamo je, na brdu Golgoti, u svakom tom trenutku, tamo je Božja ljubav slomila okove grijeha i smrti kako bi nam ponudila put kojim možemo ići kroz smrtne dane i na koncu ući u vječni život.

Izvor: Catholic-link

PRATITE NAS PUTEM APLIKACIJE ZA ANDROID!

Stavovi iznešeni u komentarima ne odražavaju stavove redakcije Portala, već su to osobni stavovi autora pojedinog komentara.