Sama ideja antifašizma je zlo

Podijeli

Antifašizam se prodaje kao civilizacijska vrijednost, no riječ je o dobro podmetnutoj zmiji. Naime, iako fašizam jest zlo, sam fašizam kao takav je znatno manje zlo od nacizma, komunizma, globalizma, multikulturalizma i inih ideologija.

Glavni problem sa genocidalnim režimima i tako nikad nije sama ideologija kao takva. Genocid se može dogoditi namjerno i slučajno; može ga izazvati mržnja ili najbolja namjera postizanja utopijskog raja. No jedna zajednička značajka jest visoki stupanj nadzora.

Ideja antifašizma fokus premješta na ideologiju, tj. na skup ideja u čije ime se ubija. Time zapravo promiče upravo ono zlo koje navodno želi spriječiti, jer promiče ideju državnog nadzora nad idejama i političkog autoritarizma u ime “obrane od fašizma”. Zbog toga nije nikakvo iznenađenje činjenica da se antifašisti često ponašaju isto kao, pa čak i gore od, fašista protiv kojih se bore – kao i da fašizam vide u svemu, uključujući i stvari koje sa fažizmom i nacizmom veze nemaju. Ideja da je fašizam zao zato što je fašizam također vodi do još opasnije ideje da čak i ideologija koja je fašizmu slična ne može biti zla zato što nije fašizam. Posljedično, antifašisti često brane ideologije koje su znatno gore od fašizma kao takvog. Dobar primjer je komunizam, koji među redovima antifašista ima brojne poklonike iako je sam znatno veće zlo nego što je to fašizam ikad bio.

Prilagođeno sa engleskog izvornika istog autora.

Komentari

Najnovije