Imperijalizam ljudskih prava

Podijeli

Zapad ideju ljudskih prava koristi kao oblik imperijalizma. Sve što je u skladu sa ideologijom marksizma-progresivizma se definira kao ljudsko pravo, dok se sve što nije u skladu sa tom ideologijom odbacuje.

Pregled potencijalnih ljudskih prava, zašto bi se mogla definirati kao osnovna ljudska prava, i zašto ih progresivci prihvaćaju ili odbacuju:

  • Pravo na život. Život je osnova živog bića, i iz njega proizlaze sva ostala prava, budući ih mrtva osoba ne može realizirati. Progresivci to ljudsko pravo prihvaćaju samo u slučaju već rođenih osoba, dok se fetuse može masakrirati kako se hoće. Istovremeno odbijaju pravo na postojanje naroda i etničkih skupina, promičući genocid putem multikulturalizma i globalizma. Progresivizam ovo pravo većinom odbacuje.
  • Pravo na slobodu i samoodređenje. Pravo na slobodu i samoodređenje služi održanju prava na život i proistječe iz istoga. Osoba ili narod bez prava na samoodređenje je u ropstvu, i druge osobe ili narodi mogu bez problema negirati pravo na život istoga. Progresivizam promiče centraliziranu nadnacionalnu vladu, autoritarnu državu, te negira pravo na demokraciju. Slobodu promiče samo u osobnom području, i to u manje važnim i štetnim oblicima – poput slobode drogiranja, seksa, promjene spola i općenito slobode samouništenja. Progresivizam ovo pravo većinom odbacuje.
  • Pravo na samoobranu. Pravo na samoobranu je neophodno za održavanje prethodnih dvaju prava. Na osobnoj razini, progresivizam promiče razoružanje i nadzor nad oružjem. Na nacionalnoj razini, progresivizam također promiče razoružanje te integraciju nacionalne vojske u različite nadnacionalne, protudemokratske organizacije. Time narodu negira pravo na samoobranu i na osobnoj i na nacionalnoj razini. Progresivizam ovo pravo većinom odbacuje.

Kao što se vidi, progresivci ideju ljudskih prava koriste kako bi negirali ljudska prava gore navedena. Budući progresivci ideju ljudskih prava koriste za ideološke ciljeve, može se govoriti o imperijalizmu ljudskih prava.

Univerzalistička priroda zapadne interpretacije ljudskih prava ima vrlo ozbiljne, iako na prvo pogled skrivene, posljedice. Ta interpretacija negira biološke, mentalne, kulturne, povijesne i druge razlike među skupinama i narodima. Time automatski imponira potrebu prisilnog nametanja ljudskih prava od strane zapadnih država. No definiciju ljudskih prava postavlja i nameće mala skupina bogataša (npr. George Soros) i nadnacionalnih organizacija (UN), koja je potpuno izolirana od širokih masa i bilo kakvog vida demokracije, i koju vlastita moć i bogatstvo štite od surove stvarnosti.

Globalisti promiču masovne migracije i otvorene granice – no upravo te iste otvorene granice omogućavaju iskorištavanje Trećeg Svijeta od strane multinacionalnih korporacija. Same masovne migracije nisu ništa drugo nego način na koji nadnacionalni kapitalisti ruše cijenu radne snage u zapadnim zemljama i uvoze jeftinu zamjenu, istovremeno uništavajući tkivo domicilnog stanovništva.

Toni Šušnjar

Komentari

Najnovije