Rowling i genetika – kako Harry Potter samom sebi uskače u usta

Podijeli

Harry Potter je poznata serija britanske spisateljice J.K. Rowling. U središtu serije je sukob između smrtonoša, koji se bore za rasnu čistoću čarobnjačkog društva, i liberalnih čarobnjaka koji žele dopustiti djeci sa magičnim sposobnostima sudjelovanje u čarobnjačkom društvu bez obzira bili im roditelji čarobnjaci ili ne.

Serija je puna nelogičnosti i nekonzistentosti, no ovdje će biti riječi isključivo o jednom problemu: genetici. Kako je već napomenuto, osnovni sukob serije jest temeljen na genetskoj osnovi, i pravima čarobnjaka čiji roditelji nisu čarobnjaci, te ne-čarobnjaka čiji roditelji to jesu – Voldemort i njegovi smrtonoše, kao karikature nacista, obje skupine žele izbrisati.

Problem je slijedeći. Ukoliko od dva roditelja (A i B) imamo magični gen (AB) i nemagični gen (ab), kombinacije sa dva gena izgledaju ovako: AB, Ab, aB, ab. Kombinacije bi bile slijedeće:

 • AB + AB = AA, AB, BA, BB
 • AB + Ab = AA, Ab, BA, Bb
 • AB + aB = Aa, AB, Ba, BB
 • AB + ab = Aa, Ab, Ba, Bb
 • Ab + AB = AA, AB, bA, bB
 • Ab + Ab = AA, Ab, bA, bb
 • Ab + aB = Aa, AB, ba, bB
 • Ab + ab = Aa, Ab, ba, bb
 • aB + AB = aA, aB, BA, BB
 • aB + Ab = aA, ab, BA, bb
 • aB + aB = aa, aB, Ba, BB
 • aB + ab = aa, ab, Ba, Bb
 • ab + AB = aA, aB, bA, bB
 • ab + Ab = aA, ab, bA, bb
 • ab + aB = aa, aB, ba, bB
 • ab + ab = aa, ab, ba, bb

Ono što slijedi jest da ukoliko je magični gen dominantan, onda magični roditelj može proizvesti magično dijete sa drugim magičnim roditeljem, ili sa običnom osobom. Ukoliko je magični gen recesivan, onda magični roditelj opet može proizvesti magično dijete sa drugim magičnim roditeljem ili sa običnom osobom. Pitanje je nemagične djece rođene od magičnih roditelja (squib) te magične djece rođene od nemagičnih roditelja. Ukoliko je magični gen dominantan, vjerojatnost je 14% da dva magična roditelja dobiju dijete koje nije magično (5 od 36), no doslovce je nemoguće da dva roditelja od kojih niti jedan nije magičan dobiju dijete koje ima takve sposobnosti. Ukoliko je magični gen recesivan, vjerojatnost je 11% da dva nemagična roditelja dobiju dijete koje je magično (4 od 36), no potpuno je nemoguće da dva magična roditelja dobiju dijete koje nije magično.

Prema tome, mogu postojati ili čarobnjaci rođeni od normalnih ljudi, ili normalni ljudi rođeni od čarobnjaka. Nikako oboje, osim ukoliko se – kako pojašnjava profesor Spana – radi o randomiziranoj mutaciji.

Druga mogućnost jest da postoji više od jednog ili dva para magičnih gena (objašnjeno ovdje i ovdje, budući autor ovog teksta nije stručnjak za genetiku). Takvo stanje bi omogućilo viziju J.K.Rowling, gdje postoje čarobnjaci rođeni od običnih ljudi,i obični ljudi rođeni od čarobnjaka.

Obje mogućnosti stvaraju probleme za liberalnu viziju Harryija Pottera. Ukoliko je genetika magije kao u slučaju A (opisanome u tekstu), onda netrpeljivost određenih čarobnjaka prema nemagičnoj populaciji ima smisla. Naime, svaki brak čarobnjaka sa nemagičnom osobom rezultira u mogućnosti rođenja nemagičnog potomka; vjerojatnost toga je 33% ukoliko je magični gen dominantan (8 od 24), i 67% ukoliko je magični gen recesivan (16 od 24). Nadalje, budući je sama Rowling izjavila da je magični gen dominantan, magični roditelji imaju 14% mogućnosti nemagičnog potomstva, dok svaki brak magičnog roditelja sa nemagičnom osobom rezultira u 33% mogućnosti nemagičnog potomstva (8 of 24). Spajajući sa drugom izjavom J.K. Rowling, da čistokrvnih čarobnjaka skoro više i nema, brak magičnog roditelja sa nemagičnom osobom bi rezultirao nemagičnim potomstvom u 50% slučajeva (8 od 16), a brak među čarobnjacima bi rezultirao nemagičnim potomstvom u 31% slučajeva (5 od 16).

Situacija preko više generacija još je gora:

 • Generacija 1:
  • AB + ab = Aa, Ab, aA, aB
   • mogućnost magičnog potomstva 100%
 • Generacija 2:
  • Aa + cd = Ac, Ad, ac, ad
  • Ab + cd = Ac, Ad, bc, bd
  • aA + cd = ac, ad, Ac, Ad
  • aB + cd = ac, ad, Bc, Bd
   • mogućnost magičnog potomstva 50%
 • Generacija 3:
  • Ac + ef = Ae, Af, ce, cf
  • Ad + ef = Ae, Af, de, df
  • ac + ef = ae, af, ce, cf
  • ad + ef = ae, af, de, df
  • Ac + ef = Ae, Af, ce, cf
  • Ad + ef = Ae, Af, de, df
  • bc + ef = be, bf, ce, cf
  • bd + ef = be, bf, de, df
  • ac + ef = ae, af, ce, cf
  • ad + ef = ae, af, de, df
  • Ac + ef = Ae, Af, ce, cf
  • Ad + ef = Ae, Af, de, df
  • ac + ef = ae, af, ce, cf
  • ad + ef = ae, af, de, df
  • Bc + ef = Be, Bf, ce, cf
  • Bd + ef = Be, Bf, de, df
   • mogućnost magičnog potomstva 25%

Prema tome, vjenčavanjem sa ljudima bez magičnih sposobnosti čarobnjaci bi svake generacije prepolovili svoje brojeve.

Čak i ukoliko se ograniči unutar skupine, vjerojatnost nastavlja opadati:

 • Generacija 1:
  • AB + ab = Aa, Ab, aA, aB
   • mogućnost magičnog potomstva 100%
 • Generacija 2:
  • Aa + Aa = AA, Aa, aA, aa
  • Aa + Ab = AA, Ab, aA, ab
  • Aa + aA = Aa, AA, aa, aA
  • Aa + aB = Aa, AB, aa, aB
  • Ab + Aa = AA, Aa, bA, ba
  • Ab + Ab = AA, Ab, bA, bb
  • Ab + aA = Aa, AA, ba, bA
  • Ab + aB = Aa, AB, ba, bB
  • aA + Aa = aA, aa, AA, Aa
  • aA + Ab = aA, ab, AA, Ab
  • aA + aA = aa, aA, Aa, AA
  • aA + aB = aa, aB, Aa, AB
  • aB + Aa = aA, aa, BA, Ba
  • aB + Ab = aA, ab, BA, Bb
  • aB + aA = aa, aA, Ba, BA
  • aB + aB = aa, aB, Ba, BB
   • mogućnost magičnog potomstva 75%

Posljedica jest da čarobnjaci koji se vjenčaju sa običnim ljudima imaju znatno manju mogućnost magičnog potomstva od onih koji se ograniče na sklapanje braka unutar čarobnjačke zajednice. Miješanje čarobnjaka sa običnim ljudima bi dovela do izumiranja prvih, što bi značilo da Voldemort i njegova skupina nisu neopravdani u svojim stajalištima, ako ne već razlozima.

Druga mogućnost (B), tj. mogućnost da postoji više gena koji kontroliraju magičnu sposobnost, vodi do djelomičnog magičnog naslijeđivanja. To je za progresivnu SJW viziju JK Rowling još gore, budući bi značilo da različiti pojedinci imaju različiti čarobnjački potencijal ovisno o genetskom naslijeđu – što bi čistokrvnim čarobnjacima dalo značajnu prednost pred onima miješane krvi, i također opravdalo Voldemortova stajališta. I u tom slučaju bi brak čarobnjaka i “bezjaka” ili dvaju “bezjaka” imao znatno veću mogućnost stvaranja nemagičnog potomstva od braka dvaju magičnih roditelja. Posljednja mogućnost jest da je magija recesivni gen, što bi dovelo ne do gubitka magijskog potencijala u pojedincu, no miješanje čarobnjaka sa običnim ljudima bi dovelo do smanjenja broja prethodnih. Ta mogućnost bi značila da čarobnjaci rođeni od običnih ljudi nisu prijetnja magijskom potencijalu zajednice, unatoč vjerovanjima Voldemorta, no da začajno miješanje sa običnim ljudima može biti prijetnja samom opstanku zajednice.

Posljedično, mehanizmi naslijeđivanja potpuno negiraju osnovnu (ideološku) misao serije da nije bitno tko je kakvog porijekla.

Toni Šušnjar

Komentari

Najnovije