Ponedjeljak, 13 srpnja, 2020

Fra Bazilijeve suze

Ne trpaj me u kalupe. ne slaži kockice;
ne daji soli mojim ranama.
U meni je korijen zrna gorušice
i ptice nebeske gnijezda, na mojim svijaju granama.

Ne dotiči mi mrtvu braću, od njih otkloni ruku;
odjek njihova plača, u mojoj je molitvi i muku.
Posred mog srca, u brazdi, moj su zakon,
blago skriveno s njive, moje svijetlo i zaklon.

Tu su i skupa sa mnom dišu;
u kriptama, sakristijama, na koru.
Vode me kroz knjige i mojom rukom pišu;
u noćima bez sna, slušam ih u zboru.

Kroz miris stare crkve nazirem njihove halje;
u drhtaju crkvenog zvona, u žuboru vode.
Što oko ne vidje i uho ne ču, ja vidjet ću dalje;
to su moja braća, pjevajući hode!

Zdenka Bilobrk

Komentari

Komentari