Nedjelja, 31 svibnja, 2020

Tko je antikrist? Odgovor možda nije ono što mislite

Oko identiteta antikrista vodi se žestoka spekulacija. Knjiga Otkrivenja kaže da je antikrist/i onaj koji se protivi Božjem planu i koji je u sukobu sa Isusovim narodom. Zbog krivog razumijevanja ove knjige neki su njome morbidno fascinirani.

Naša kultura ima malo iskustva sa apokaliptičnom književnošću, a mnogi ignoriraju važnost ovog žanra pri pokušaju interpretacije. Za mene, cijela se knjiga, kao i njezin apokaliptičan prikaz, mogu svesti na dvije riječi: „Isus pobjeđuje!“

Međutim, zanimljivo je gledati svaku novu generaciju kako pokušava ‘pogoditi’ identitet antikrista. Ljudi pokušavaju interpretirati Knjigu otkrivenja kroz oči novinskih natpisa, a ne kroz kontekst Biblije. Nadalje, lik antikrista koji se u Bibliji javlja, bilo da je osoba ili koncept, kao onaj koji se protivi Isusu. Danas iznosim svoje spekulacije, one koje antikrista vide kao konzumerizam koji je u zapadnoj civilizaciji postao poput ‘boga’.

Konzumerizam

Svaki „izam“ ima dobre i loše strane. Kapitalizam potiče ekonomski rast što poboljšava životne uvjete. Međutim, kapitalizam isto tako rađa egocentričan hedonizam pod nazivom konzumerizam. Želja za više i više stvari može zavesti. Dva primjera pokazuju ovaj problem – Noć vještica i Crni petak.

Noć vještica je prije bio fenomen rezerviran za Ameriku i horor filmove. Međutim, događaj je postao dio kalendara drugih država. Zašto? Zato što svi imamo duboku duhovnu potrebu. Ali nemamo ju za blagdan Svih svetih ili za Dušni dan kada se sjećamo svojih predaka.

Većina ljudi nema pojma, ili ih nije briga za ovu vjersku pozadinu Noći vještica. Duboka duhovna potreba za Bogom je ta koja daje smisao.

U ovom slučaju, konzumerizam ispunja želju da se kupuje plastično smeće i da se oko toga izgradi zajednica. Kada dođe Noć vještica, pokušajte procijeniti koliko se pažnje pridonosi kupnji i društveni pritisak da se kupuje. To je duhovni čin koji leži izvan duhova i goblina.

Tu dolazi i Crni petak. Crni je petak u Australiji, odakle dolazim, jednom bio u svrhu obilježavanja požara iz 1939. koji je odnio 71 život. Međutim, kroz orvelovsko iskrivljavanje jezika sada imamo novo značenje Crnog petka – da se kupuje. Dan kada dobivate dopuštenje da kupite više! Možda je to novi toster ili haljina koju ne trebate, ali konzumerizam postaje idol. Procjenjuje se da se u Australiji tijekom crnog petka potroši 400 milijuna dolara, što je manje nego koliko se potroši za Božić. Kako se Crni petak približava, primijetite ludilo konzumiranja.

Sindrom amnezije

‘Sindrom amnezije’ rezultat je konzumerizma i zbog njega zaboravljamo svog Stvoritelja. To je stari bog, ili kako ga opisuje Otkrivenje, to je drugi oblik antikrista koji otupljuje naša čula prema našoj najdubljoj žudnji – zdravoj i cjelovitoj povezanosti sa našim Stvoriteljem. Ovo je, prema definiciji, antikrist.

Konzumerizam je suptilan i čini se bezopasan, a ne kao strašna zvijer. Međutim, on otupljuje sjećanje na Boga i može nas, ako se ne pripazi, odvući od pravog smisla života u svojoj punini. Kao i sve strategije prodaje, ono nas uvjerava da možemo pronaći smisao ako dobijemo neki proizvod ili uslugu.

Izazov je u tome da iskoristimo svoje financijske blagoslove a da ne zapadnemo u ono loše koje se pretvara u antikrista. Moramo se prisjetiti da pravi smisao dolazi po Kristovom putu, a ne proizvodima.

Autor: Jeremy Dover; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Christian Today/Novizivot.net

Komentari

Komentari