Utorak, 2 lipnja, 2020

Iseljeništvo: Javni poziv za dodjelu do 250 stipendija za učenje hrvatskog jezika

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske objavio je Javni poziv za dodjelu do 250 stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Hrvatskoj za iduću akademsku godinu, prijave su moguće do 1. srpnja.

Prijaviti se mogu pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, imaju 18 godina, završenu najmanje srednju školu te prebivalište izvan Hrvatske ili pak prebivalište odnosno boravište u njoj, ne dulje od tri godine.
Stipendisti će jezik moći učiti u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, stipendija ‘pokriva’ trošak tečaja, subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno te djelomičnu naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400 kuna mjesečno, a isplaćuje se svim korisnicima koji uspješno završe upisani semestar.
Stipendija se odobrava se za sve jezične razine i to za jedan ili dva semestra učenja.
Dodjeljuje se bodovanjem više kriterija, primjerice stečenim  visokoškolskim obrazovanjem, motiviranošću kandidata, uspješno završenim semestrom hrvatskog jezika u prethodnoj akademskoj godini, aktivnim članstvom u iseljeničkoj zajednici itd.
Prijava na Javni poziv podnosi u elektroničkom obliku putem e-prijavnog obrasca dostupnog na mrežnoj stranici Središnjeg ureda putem poveznice https://stinendijehrvatiizvanrh.in2.hr.
Prijedlog bodovne liste utvrdit će posebno imenovano povjerenstvo, prijedlog liste objavit će se na mrežnim stranicama Ureda u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, dakle do početka kolovoza.

(Hina) FAH

Komentari

Komentari