Poglavar Koptske Crkve papa Tawadros predvodio je ponoćnu misu u katedrali u egipatskom novom administrativnom glavnom gradu kojoj je prisustvovao predsjednik Abdel Fatah al Sisi uz velike sigurnosne mjere u zemlji u kojoj su kršćani zadnjih godina česta meta islamističkih terorista.

Kopti su kršćani Egipta. Naziv kopt dolazi od arapskog “gibt” ili “kibt”, što je izvedenica grčke riječi “Aigiptos” a znači jednostavno egipćanin. Osvojivši Egipat u 7. st., Arapi su tako nazvali autohtono egipatsko stanovništvo koje su pokorili. S obzirom da je otada započeo proces arabizacije i islamizacije Egipta, ime je ostalo vezano prvenstveno uz one koji su ostali kršćani i zadržali staroegipatski jezik i kulturu. U kršćanstvu naziv ‘’koptski’’ označava i poseban obred (kao rimski, bizantski…) i jednu posebnu Crkvu na istoku.

………………………………………………………………………………………..

Propustili ste pročitati?

EKSKLUZIVNO! Odajemo vojnu tajnu. Evo tko je naredio rušenje mosta …

……………………………………………………………………………………….

Koptska Crkva ima svoje podrijetlo u drevnoj Crkvi Aleksandrije, glasovitog antičkog centra na ušću Nila u sjevernoj Africi. Aleksandrija je uz Jeruzalem, Antiohiju, Rim i Carigrad jedan od glavnih središta rane Crkve. Utemeljena prema tradiciji od evanđelista sv. Marka i kasnije poznata po brojnim velikim teolozima (Origen, Tertulijan, Ćiril Aleksandrijski, Atanazije Veliki), Aleksandrija je po časti uvijek stajala odmah iza Rima. Dok su u samom gradu Crkvu vodili uglavnom Grci, helenističke kulture, u okolici i uz rijeku Nil kršćanstvo se širi među domaće hamitsko stanovništvo porijeklom od faraonskog Egipta.

Tu je nastala Crkva domaćega koptskoga jezika i kulture, na tradicijama pustinjskoga monaštva koje se od 3. st. snažno počelo razvijati uz rijeku Nil. Kada je u Crkvi izbio veliki teološki spor o pitanju odnosa Kristove božanske i ljudske naravi, Kalcedonski je ekumenski sabor 451. proglasio dogmu o posve jednakoj božanskoj i ljudskoj naravi u Kristu. Mnogi aleksandrijski teolozi nisu to mogli prihvatiti jer su isticali prvenstvo Kristove božanske naravi, pa su nazvani “monofiziti” (mono physis – jedna narav, “jednonaravci”).

Kopti aleksandrijske Crkve i Sirijci antiohijske Crkve nisu htjeli prihvatiti zaključke Kalcedonskog sabora, a njima su se priključili kasnije i Armenci, pa su se te Crkve odvojile od opće Crkve (Rima-Carigrada). Dugo ih se zato nazivalo “monofizitima”, a Rim i Carigrad su ih smatrali krivovjercima.

PRATITE NAS PUTEM APLIKACIJE ZA ANDROID!

Stavovi iznešeni u komentarima ne odražavaju stavove redakcije Portala, već su to osobni stavovi autora pojedinog komentara.

Prati nas i ne propusti ekskluzive!