Papu Franju mainstream mediji obožavaju. Prikazuju ga svecem, papom običnog čovjeka. Naravno, sama činjenica da ga obožavaju mainstream mediji bi trebala bit zvonom na uzbunu. Jer ti mediji su sluge krupnog kapitala, i neprijatelji slobode i običnog čovjeka. A upravo to je i papa Franjo. Poput ostalih nazovi-ljevičara, papa Franjo podržava krupni globalistički kapital, upravo onaj koji ljudima krade sudbinu iz vlastitih ruku, koji razara nacionalnu državu i demokraciju a moć prebacuje u ruke anacionalnih izdajica i nadnacionalnih institucija globalističke diktature.

Ako je vjerovati Bibliji, postojanje nacija i etničkih skupina jest Božje djelo. Prema tome, svaki napad na nacionalizam od strane Crkve i crkvenih institucija jest protivljenje Bogu, i prema tome de facto hereza. Čime se onda može nazvati izjava pape Franje da prava migranata dolaze ispred brige o nacionalnoj sigurnosti? Upravo zbog tih istih migranata, većina gradova zapadne Europe je manje sigurna od Damaska u Siriji.

Papu Franju globalisti koriste kako bi progurali svoju tezu o “izbjeglicama” – iako su isti većinom ekonomski migranti. Još važnije, poruka od tzv. “Svetog Oca” igra na emotivnu kartu katoličkih vjernika. Neki od njih će prihvatiti i ono što inače ne bi zato što tako kaže papa. Papa napada tvrdnje da islam ima ikakve veze sa terorizmom – što je otprilike isto kao reći da komunizam nema nikakve veze sa pokoljem na Bleiburgu, ili nacizam sa Drugim svjetskim ratom.

Papa je odbacio odluke o povratu migranata u zemlje porijekla kao “neprimjerene”, te je pozvao na poštivanje digniteta svake osobe i priritizacije osobne nad nacionalnom sigurnošću. Pri tome je “zaboravio” na dignitet osoba ubijenih u Barceloni, na osobnu sigurnost stanovnika Europe, kao i na činjenicu da je nacionalna sigurnost neodvojiva od osobne sigurnosti. Nacija, naime, postoji kako bi osigurala osobnu sigurnost, i svaka prijetnja nacionalnoj sigurnosti je automatski i prijetnja osobnoj sigurnosti članova nacije.

Papa je također poručio čuvarima granica da moraju biti obučeni ne za čuvanje granica, već za prihvat i zaštitu migranata. No granice time postaju beskorisne – njihova svrha i jest zaštita sigurnosti i posebnosti naroda koji unutar granica živi. A budući većina imigranata “maloljetnika” ima dvadeset i trideset godina, osiguravanje “maloljetnicima” pristup školi – kako to traži papa – vodi do silovanja. Islam, naime, nemuslimanske žene smatra seksualnim objektima, još nižeg statusa od muslimanskih žena, što znači da je muslimanima dozvoljeno silovati ih kako požele. Štoviše, to im je i moralna obveza, kako bi osigurali pobjedu islama u Europi.

Papin poziv na zapošljavanje migranata je također nerealan. Većina imigranata je bez iti osnovnoškolskog obrazovanja i bez ikakvih stvarnih vještina i znanja. Isti nemaju nikakve želje steći rečene vještine i znanja: migrante zanima jedino priključivanje na državne jasle, tj. socijalnu sigurnost. A papin poziv na neograničenu imigraciju će zemlje baciti u kaos. Jedno od osnovnih prava države jest da odluči koga primiti u zajednicu. Time se osigurava stabilnost i kontinuitet političke zajednice. A jedino stabilna nacionalna država može biti jamac demokracije. Napadom na naciju, papa Franjo se pokazao neprijateljem demokracije, i neprijateljem običnog čovjeka.

Bez obzira na političku prirodu papinog poziva, dežurni čuvari morala ovaj put nisu digli dreku kako se Crkva ne bi smjela mješati u politička pitanja. To najbolje pokazuje kako je papa Franjo u skladu sa liberalnom dogmom, i služi krupnom globalističkom kapitalu kao što to radi i George Soros. Papa Franjo podržava plan uništavanja zapadne (kršćanske) civilizacije putem otvaranja vrata za masovni upliv muslimanskih imigranata koji su sa zapadnom civilizacijom potpuno nekompatibilni. Time on zapravo podržava marksistički globalizam, koji se protivi kršćanstvu.

Sam Vatikan je opasan zidom visokim deset metara, koji je inače sagrađen u svrhu obrane od napada muslimana. Politika Vatikana u pogledu useljavanja i azila je jedna od najstrožih u svijetu. A što se tiče papine tvrdnje da “zidovi nisu kršćanski”, zidovi, vrata i ključevi su u osnovi kršćanske teologije. Sam raj ima vrata, čiji je sveti Petar ključar – Bog očito ne podupire nereguliranu masovnu imigraciju. “Novi Jeruzalem” u Bibliji ima dvanaest vrata u čvrstom bedemu, i svaka vrata čuva po jedan anđeo. Sve te činjenice heretik Franjo ignorira, kao što ignorira i zdrav razum i stvarnost.

Papin napad na nacionalnu državu nije ograničen samo na pitanje imigracije. Papa Franjo je pozvao na uspostavu globalne političke vlasti. Već danas je samostalnost nacionalne države bitno ograničena uspostavom nadnacionalnih integracija. Uspostava globalne države bi zazvonila smrtno zvono demokracije.

Toni Šušnjar

Prati nas i ne propusti ekskluzive!