(FOTO) Karte siromaštva Republike Hrvatske. Pogledajte koji su dijelovi Hrvatske najsiromašniji

Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. provodi projekt - mapiranje siromaštva čiji je cilj unaprijediti stručno znanje o praćenju podataka o siromaštvu u Republici Hrvatskoj na najnižoj razini

Karte siromaštva Republike Hrvatske. Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova

Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. provodi projekt – mapiranje siromaštva čiji je cilj unaprijediti stručno znanje o praćenju podataka o siromaštvu u Republici Hrvatskoj na najnižoj razini, kako bi se točno definirala geografska područja najviše pogođena siromaštvom i degradacijom te bolje usmjerile buduće intervencije u borbi protiv siromaštva u RH.

Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u travnju 2016. godine s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj potpisalo Ugovor o savjetodavnim uslugama (Reimbursable Advisory Services Agreement, RAS). Riječ je o projektu kojim će se, među ostalim, izraditi karta siromaštva RH u svrhu dobivanja detaljnije i potpunije dokazne osnove o zemljopisnoj raspodjeli siromaštva i socijalne isključenosti te resursima koji su na raspolaganju za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova

Rezultati provedbe projekta prvenstveno su namijenjeni Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Državnom zavodu za statistiku, a bit će od koristi i ostalim državnim tijelima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za dobivanje detaljnijih i potpunijih dokaza o geografskoj distribuciji siromaštva i socijalne isključenosti. Dobiveni podaci mogu se upotrebljavati za donošenje odluka o politikama i raspodjeli resursa kako bi se promicali uključenost i regionalni razvoj te na najučinkovitiji način iskoristila sredstva iz vlastitog proračuna i proračuna Europske unije.

………………………………………………………………………………………..

Objavili smo originalan dokument, propustili ste pogledati?

EKSKLUZIVNO! Odajemo vojnu tajnu. Evo tko je naredio rušenje mosta …

…………………………………………………………………………………………

Projekt mapiranja siromaštva obuhvaća pet komponenti:

  • Procjena apsolutnog siromaštva na temelju potrošnje za mala područja
  • Izrada i izračun pokazatelja višestruke deprivacije za mala područja (LAU2)
  • Profili siromaštva za mala subnacionalna područja
  • Procjena učinkovitosti socijalnih naknada
  • Pilot-anketa o pristupu uslugama i kvaliteti usluge
Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i Europskih fondova

U sklopu 1. komponente projekta izrađena je karta siromaštva temeljem potrošnje koja je javnosti predstavljena u listopadu 2016. godine, zajedno s kartom siromaštva temeljem dohotka koja je također izradila Svjetska banka, ali iz drugog financijskog izvora. U siječnju 2017. godine u Zagrebu je održana radionica „Procjena siromaštva za mala područja“ na kojoj su predstavnicima državnih tijela i ostalim ključnim dionicima predstavljene metode izrade karte siromaštva (temeljem potrošnje i temeljem dohotka), rezultati za Republiku Hrvatsku i njihova primjena u Europskoj uniji i ostalim zemljama.

PRATITE NAS PUTEM APLIKACIJE ZA ANDROID!

Stavovi iznešeni u komentarima ne odražavaju stavove redakcije Portala, već su to osobni stavovi autora pojedinog komentara.